Inhuldiging van het beeld “in stilte gehuld” van Guy Timmerman.

Vzw KUNST IN NAZARETH draagt beeld over aan de gemeente.

Een beeld “Gehuld in stilte” op de parkbegraafplaats:
  • met symboliek: een figuur, met beide voeten verankerd in de grond maar met het hoofd in de lucht reikende naar de cosmos, draagt in zich de wijsheid, kennis en ervaring van de mens, gesymboliseerd door boeken. Het beeld kan symbool staan voor de kennis en ervaring die ieder mens met zich meeneemt wanneer hij het aardse leven verwisselt voor het eeuwige leven. In de boeken kan ook het levensverhaal vervat zitten van elkeen die op de parkbegraafplaats begraven ligt. 
  • origineel en enig kunstwerk
  • passend bij hedendaagse bouwstijl en inrichting van parkbegraafplaats
  • gedurfde keuze die ons uitstraling geeft.

Deze argumenten hebben geleid naar het kunstwerk “Gehuld in stilte” van Guy Timmerman.

Op zondag 23 oktober 2011 om 11 uur gaat de inhuldiging en overhandiging van het beeld aan de gemeente Nazareth door op de Parkbegraafplaats.
Iedereen is van harte welkom.

Uw steun is altijd welkom op 000-0000004-04 L82350 – Kunst In Nazareth